Otázky a odpovede

Otázky a odpovede


Čo musím spĺňať, aby som mohol získať vodičský preukaz (VO)?

Žiadateľ o udelenie VO skupiny B – osobné autá, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

  • v deň skúšok má dovŕšený vek 17 rokov,
  • 24 hodín pred zahájením kurzu doručí lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
  • pobyt na území SR trvá najmenej 185 dní,
  • nemá súdom alebo iným príslušným orgánom SR uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

Čo musím urobiť pred  nástupom do autoškoly?

K zaradeniu do kurzu je potrebné odovzdať vypísanú žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a lekárom potvrdenú zdravotnú spôsobilosť, ktorá je súčasťou žiadosti.

Žiadosť môžete vyplniť elektronickou cestou TU alebo si ju osobne vyzdvihnúť v priestoroch autoškoly na adrese …, kde vám pomôžeme žiadosť vyplniť a prípadne odpovieme na ďalšie otázky.

Aká je dĺžka kurzu v autoškole?

Dĺžka kurzu je individuálna, zvyčajne však zeberie 8 až 10 týždňov.

Koľko času zaberie teória?

Podľa učebnej osnovy pre skupinu B to je 32 vyučovacích hodín. Jedna vyučovacia hodina trvá klasicky 45 minút. Teoretická výučba prebieha formou prednášok, ktoré bývajú dvakrát týždenne.

Koľko je v autoškole jázd?

V prvej etape je 6 vyučovacích hodín na cvičisku. Žiak sa oboznámi s vozidlom a získa základné zručnosti, ktoré sú potrebné k vedeniu motorového vozidla. V druhej etape nasleduje 24 vyučovacích hodín v cestnej premávke, plus dve hodiny, ktoré žiak môže podľa vlastného uváženia stráviť na cvičisku alebo v cestnej premávke. V autoškole Pegas nepoužívame trenažér.

Ponúkate kondičné jazdy aj pre ľudí, ktorí už majú VO, prípadne navštevujú inú autoškolu?

Áno, poskytujeme kondičné jazdy nezávisle od autoškoly, ktorú navštevujete alebo ste navštevovali.

Môžem kurz zaplatiť aj na splátky?

Áno, celkovú sumu si po dohode viete rozdeliť až do troch splátok.

Čo všetko mám v cene kurzu?

Cena kurzu zahŕňa okrem 32 vyučovacích hodín teórie, 32 vyučovacích hodín za volantom a profesionálneho prístupu, aj skúšobné testy, ktoré dostanete v papierovej forme a výrazne vám uľahčia teoretickú skúšku.